ماشین ظرفشویی

نکات نگهداری و جلوگیری از سرویس ماشین ظرفشویی

• داخل ماشین ظرفشویی را تمیز و گندزدایی (بوزدایی) کنید

• برای شستشوی ظروف، ماشین ظرفشویی را بر روی زمان و دور مناسب تنظیم کنید

• فیلتر را تمیز نمایید

•قفسه ها و سبدهای مربوط به ظروف را تعمیر کنید

•دریچه ماشین ظرفشویی را تمیز نمایید

•ماشین ظرفشویی را بیش از اندازه پر نکنید

•اجزاء و قطعات شکسته را تعمیر کنید

•درپوش و درزگیرهای ماشین ظرفشویی را تمیز نمایید

•بگذارید ماشین ظرفشویی به صورت خالی با سرکه کار کند

•سختی آب محل زندگی خود را اندازه گیری کنید.

•دمای گرمایشی آب را کنترل کنید

مشکلات شایع در عیب یابی ماشین ظرفشویی

• ماشین ظرفشویی ظروف را تمیز نمی کند.

•درب دستگاه خوب چفت نمی شود.

• دکمه های دستگاه کار نمی کند.

•ماشین ظرفشویی شروع به کار نمی کند.

•تخلیه نشدن ماشین ظرفشویی

•چشمک زدن چراغ های دستگاه ظرفشویی

• نشت کردن آب از دستگاه ظرفشویی

•ظروف داخل دستگاه خشک نمی شود.

• بر روی ظروف لکه باقی می ماند.

• صدای غیر معمول از دستگاه می آید.

• آب داخل ماشین ظرفشویی تخلیه نمی شود

درخواست خدمات آنلاین