جاروبرقی

این راهنما به شما می آموزد که یک جاروبرقی چطور کار می کند ، 

مشکلات رایجش کدام ها هستند، چطور مشکل را پیدا کنید و برای حل مشکل چه قطعاتی را باید تعویض کنید.

سپس دستوررالعمل گام به گام به شما یاد می دهد که چطور قطعات یک جاروبرقی ایستاده یا خوابیده را باز کنید،

چطور میله گردان زیر جاروبرقی را سرویس کنید، چطور تسمه را تعویض کنید، چطور انسداد لوله فنری جاروبرقی را برطرف کنید و چطور لوله را تعویض کنید.


    درخواست خدمات آنلاین